História

Časopis Romboid vznikol v roku 1966. Je pomenovaný je podľa básnickej zbierky „Romboid“ Ladislava Novomeského. Časopis založili Miroslav Válek  a Stanislav Šmatlák. Ako redaktori časopisu pôsobili významní spisovatelia, ako napríklad Pavel Vilikovský, Mila Haugová a Oleg Pastier. 

V minulosti boli významnými šéfredaktormi časopisu napríklad aj Pavel Vilikovský, Ivan Štrpka, Radoslav Passia či Stanislava Repar. Súčasným šéfredaktorom Romboidu je Igor Hochel.