AOSS

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vznikla v roku 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských spisovateľov. Ide o organizáciu autorov umeleckých textov a literatúry faktu, ale aj literárnych vedcov.

Združuje šesť rovnoprávnych, samostatných organizácií. Za cieľ si kladie presadzovať záujmy slovenskej literatúry i literatúr národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.

Predsedom AOSS je Mgr. Erik Markovič, PhD.

AOSS vyvíja samostatnú vydavateľskú činnosť a podporuje publikačnú a vydavateľskú činnosť členov šiestich členských organizácií, ku ktorým prináležia:

Klub nezávislých spisovateľov (KNS) – Mgr. Judita Kaššovicová, predsedníčka KNS

Klub spisovateľov literatúry faktu (KSLF) – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., predseda KSLF

Obec spisovateľov Slovenska (OSS) – Ing. Peter Juščák, predseda OSS

Slovenské centrum PEN (SC PEN) – PhDr. Milan Richter, predseda SC PEN

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (SMSS) – Gyula Hodossy, predseda SMSS

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku (SUSS) – Ivan Jackanin, predseda SUSS

AOSS koordinuje spoločnú literárnu a kultúrno-spoločenskú činnosť všetkých členských organizácií a dbá o rovnaké podmienky pre ich činnosť.

AOSS môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. V prípade potreby sa nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.