AOSS

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vznikla v roku 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských spisovateľov. Ide o organizáciu autorov umeleckých textov a literatúry faktu, ale aj literárnych vedcov.

Združuje šesť rovnoprávnych, samostatných organizácií. Za cieľ si kladie presadzovať záujmy slovenskej literatúry i literatúr národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.

Predsedom AOSS je Ing. Peter Juščák.

AOSS vyvíja samostatnú vydavateľskú činnosť a podporuje publikačnú a vydavateľskú činnosť členov šiestich členských organizácií, ku ktorým prináležia:

Klub nezávislých spisovateľov (KNS) – Mgr. Judita Kaššovicová, predsedníčka KNS, prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.

Klub spisovateľov literatúry faktu (KSLF) – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., predseda KSLF, PhDr. Mária Macková, PhD.

Obec spisovateľov Slovenska (OSS) – Ing. Peter Juščák, predseda OSS, Mgr. Erik Markovič, PhD.

Slovenské centrum PEN (SC PEN) – PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško, prezident SC PEN, PhDr. Jozef Heriban, viceprezident SC PEN

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (SMSS) – Gyula Hodossy, predseda SMSS, Katalin Juhász

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku (SUSS) – Ivan Jackanin, predseda SUSS, Vasiľ Dacej

AOSS koordinuje spoločnú literárnu a kultúrno-spoločenskú činnosť všetkých členských organizácií a dbá o rovnaké podmienky pre ich činnosť.

AOSS môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. V prípade potreby sa nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.