Na úvod

Časopis Romboid vydáva Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).

AOSS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie, ktoré združuje šesť rovnoprávnych, samostatných organizácií. Jej cieľom je presadzovať záujmy slovenskej literatúry i literatúr národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky predovšetkým na stránkach spomínaného časopisu Romboid s vyše 50-ročnou tradíciou.

AOSS udeľuje vlastným autorom Cenu AOSS, autorom literatúry faktu Cenu V. Zamarovského, kým zahraničným slovakistom Cenu P. O. Hviezdoslava a zároveň organizuje v úzkej spolupráci s Mestom Vysoké Tatry pre mladých poetov-debutantov aj literárnu súťaž Wolkrova Polianka. Hlavným partnerom kultúrno-literárnych činností je Fond na podporu umenia.

aaaa

aaa

Časopis Romboid môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

AOSS

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vznikla v roku 1990. Ide o organizáciu, ktorá združuje šesť rovnoprávnych, samostatných organizácií. Za cieľ si kladie presadzovať záujmy slovenskej literatúry i literatúr národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.

Predsedom AOSS je od 16.11.2021 Peter Juščák.

AOSS vyvíja samostatnú vydavateľskú činnosť a podporuje publikačnú a vydavateľskú činnosť členov svojich členských organizácií, ku ktorým náležia:

Klub nezávislých spisovateľov (KNS) – Mgr. Judita Kaššovicová, predsedníčka KNS, prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.

Klub spisovateľov literatúry faktu (KSLF) – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., predseda KSLF, PhDr. Mária Macková, PhD.

Obec spisovateľov Slovenska (OSS) – Peter Juščák, predseda OSS, Mgr. Erik Markovič, PhD. podpredseda.

Slovenské centrum PEN (SC PEN) – PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško, prezident SC PEN, PhDr. Jozef Heriban, viceprezident SC PEN

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (SMSS) – Gyula Hodossy, predseda SMSS, Katalin Juhász

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku (SUSS) – Ivan Jackanin, predseda SUSS, Vasiľ Dacej

AOSS koordinuje spoločnú literárnu a kultúrno-spoločenskú činnosť všetkých členských organizácií a dbá o rovnaké podmienky pre ich činnosť.

AOSS môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. V prípade potreby sa nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Galéria

Objednanie časopisu

Cena jedného čísla pre predplatiteľov je 1,50 €. Celoročné predplatné je 15 €. Ak máte záujem o predplatné časopisu, objednávku láskavo vyplňte.

Časopis si môžete objednať aj telefonicky na čísle 02/45 248 213.

Cena čísla pre predplatiteľov zo zahraničia je 3 €, dvojčísla 6 € a celoročné predplatné je 30 € + poštovné.